Home

Welkom op de webstek van Groen Kortenberg

Bevoegdheden

Groen Kortenberg vreest voor de nefaste gevolgen van de komst van Uplace in Machelen

Actueel

Op de gemeenteraad van 5 september stond een zeer belangrijk punt op de agenda, over netbeheerder Eandis. Momenteel is Eandis volledig in handen van 239 gemeenten, waaronder Kortenberg, maar er ligt een voorstel op tafel om 14% aandelen te verkopen aan een Chinees energiebedrijf, genaamd State Grid. Dit omdat de gemeentes niet kapitaalkrachtig genoeg...

Na drie jaar en vele vragen vanuit de Groen-fractie kwam er eindelijk een accomodatieplan op de agenda van de gemeenteraad. 

Een eerste lectuur leerde ons dat de buitenschoolse opvang volledig werd vergeten. Dit terwijl men in het Vlaamse beleid er van uitgaat dat buitenschoolse kinderopvang hoort bij vrije tijd en dit qua infrastructuur andere noden heeft dan onderwijs. Kinderen...

De gemeenteraad van december is traditioneel het moment waarop het budget en het meerjarenplan op de agenda komen. Tijd dus voor Groen om de politieke accenten van de meerderheid tegen het (kritisch) licht te houden en om een evaluatie te maken van een halve legislatuur.

Welzijn: het arme broertje

Opnieuw valt in het meerjarenplan de wanverhouding op tussen vrije...