Persbericht: Groen Kortenberg vergrendelt symbolisch de contouren van de luchthaven als actie

Kortenberg, 29 januari 2017 – Groen Kortenberg  is tijdens haar jaarlijkse nieuwjaarswandeling met een groep leden en sympathisanten vanuit Erps-centrum doorheen het Grootveld richting Humelgem (Steenokkerzeel) getrokken. Aan de omheining ter hoogte van de landingslichten van baan 25L heeft Groen symbolisch de contouren van de luchthaven met een ketting en hangslot vergrendeld.

“Enkele weken geleden maakte luchthavenuitbater Brussels Airport Company (BAC) een plan bekend, waarin het een naar eigen zeggen ‘gewenste ontwikkeling’ van de luchthaven uittekende.

In dat plan is sprake van een mogelijke verlenging van startbaan 25L met ca. 900 meter in oostwaartse richting. De landingsbaan zou dan een flink pak dichter de dorpskern van Erps-Kwerps komen te liggen, parallel met een grote, recent nog uitgebreide woonwijk.

Groen Kortenberg verzet zich met klem tegen deze verlenging omdat de extra hinder (geluid, geur, ultra-fijnstof) de leefbaarheid in Erps-Kwerps en de onmiddellijke omgeving ernstig zou aantasten.

In het masterplan van BAC is ook sprake van een ‘zuidelijke ontsluiting’ via de E40 en van een mogelijk bedrijventerrein op Kortenbergs grondgebied dat aan die zuidelijke ontsluiting verbonden zou worden. Groen Kortenberg vreest dat het aanzuigeffect van deze optie voor een nog groter mobiliteitsprobleem zal zorgen in een regio die nu al kreunt onder heel wat files en verkeersinfarcten, die bij het minste probleem uitdeinen naar verschillende lokale wegen.

LEEFBAARHEID EN JOBS GAAN SAMEN

Groen erkent dat de luchthaven een belangrijke economische rol speelt in ons land en weet dat heel wat mensen uit de streek er tewerkgesteld zijn. Groen kan zich achter een ontwikkeling van de luchthaven scharen, voor zover ook de slaap en de gezondheid van de omwonenden gegarandeerd blijft. De luchthavenactiviteiten mogen niet leiden tot een toename van de geluidshinder. Groen is ervan overtuigd dat een ontplooiing van de luchthaven ook perfect mogelijk is binnen de huidige contouren, zonder een geografische uitbreiding van het domein. Een verdere teloorgang van woonzone, landbouwgronden of natuurgebied is niet wenselijk.

Groen Kortenberg wil met haar actie de ongerustheid en bezorgdheid van heel wat omwonenden laten weerklinken, maar weet dat de beslissingen uiteraard op hoger niveau worden genomen.

“Dat er in de gewesten verschillende geluidsnormen kunnen bestaan, is louter een gevolg van de staatshervorming(en) die ons land heeft ondergaan en die velen zo belangrijk vonden. Dat neemt niet weg dat er op federaal niveau snel duidelijkheid moet komen om de impasse te deblokkeren, met oog voor een billijke verdeling van de lusten en de lasten."

 

Mia Vandervelde                            Mia Brumagne                 Silke Cuypers                    Axel Degreef

Gemeenteraadslid                         Gemeenteraadslid         Gemeenteraadslid                 Voorzitter

Tags: 

Datum agenda: 

zondag, januari 29, 2017