Uplace

Onder impuls van Groen keurde de Kortenbergse gemeenteraad op maandag 4 mei unaniem een motie goed tegen de nefaste effecten met betrekking tot de mogelijke komst van het mega-complex Uplace in Machelen, maar ook winkelcentra in Brussel (Neo en Docks).
 
Met deze motie wil Kortenberg eerst en vooral de lokale kleinhandel ontzien. 
Winkelcentra verhogen de concurrentiedruk op kleinere handelszaken en brengen mogelijk de kernversterkende inspanningen van de gemeente in het gedrang. 
 
De twee andere voornaamste redenen die tot de stemming van de motie hebben geleid, zijn de vrees voor de nefaste impact op mobiliteit alsook de leef- en luchtkwaliteit in de regio. 

Vandaag de dag heeft het gebied op en rond het noordelijk deel van de Brusselse Ring al te kampen met ernstige verkeerscongestieproblemen. De komst van de geplande winkelcentra kan de verkeersproblematiek verergeren en voor meer sluipverkeer zorgen in de ruime omgeving. 

Vandaag de dag heeft het gebied op en rond het noordelijk deel van de Brusselse Ring al te kampen met ernstige verkeerscongestieproblemen. De komst van de geplande winkelcentra kan de verkeersproblematiek verergeren en voor meer sluipverkeer zorgen in de ruime omgeving. 

Kortenberg vreest ook dat dit extra verkeer de hoeveelheid fijn stof in de regio en de daaraan verbonden gezondheidsrisico’s kan verhogen."
 
De Kortenbergse gemeenteraad vraagt dus aan de bevoegde instanties om bij besluitvorming over de geplande winkelcentra rekening te houden met de vermelde bezorgdheden.