Accomodatieplan op losse schroeven

Na drie jaar en vele vragen vanuit de Groen-fractie kwam er eindelijk een accomodatieplan op de agenda van de gemeenteraad. 

Een eerste lectuur leerde ons dat de buitenschoolse opvang volledig werd vergeten. Dit terwijl men in het Vlaamse beleid er van uitgaat dat buitenschoolse kinderopvang hoort bij vrije tijd en dit qua infrastructuur andere noden heeft dan onderwijs. Kinderen moeten na schooltijd, zeker bij ‘lange opvang’ een plek vinden waar ze ook tot rust kunnen komen, waar ze kunnen spelen of actief bezig zijn na een lange dag concentratie; Het is een gemiste kans dat het accomodatieplan hier geen aandacht aan geeft.

Ook bij de inrichting, het gebruik en/of de bestemming van volgende accomodaties maakten wij enkele bedenkingen:

Kerk van Kortenberg. Globaal vinden we het een interessante piste om dit gebouw een nevenbestemming te geven. Maar indien men hier ook voorziet om klassen onder te brengen, dan heeft Groen een  grote bezorgdheid omtrent  licht en lucht. Het is niet aangewezen om kinderen de ganse dag onder te brengen in een ruimte waar men alleen kunstlicht heeft. Om zich goed te kunnen concentreren is het ook belangrijk dat kinderen zicht hebben op een ‘buitenruimte’.

De keuze om alle restaurants in Berkenhof te laten doorgaan: Groen meent dat de meerderheid met deze optie een stuk van het gemeenschapsleven uit de deelgemeenten dreigt weg te halen, meer specifiek Erps-Kwerps. Mensen worden in hun ‘gemeenschapsgevoel, dorpsgevoel’ geforceerd. Restaurantdagen zijn door het jaar door momenten van ontmoeting tussen dorpsgenoten. De mensen uit de deelgemeenten hier nu een verder verplaatsing voor maken. Het reserveringssysteem zoals het nu georganiseerd is lijkt ons ook niet aangepast aan de keuze voor centralisatie.

Nieuwe sporthal op B-terrein van de voetbal in Erps-Kwerps.  RUP Ter Bruggen: valt het B-terrein hier buiten?

Wereldwinkel in archiefgebouw: We verwachten dat de gemeente, gezien engagement voor een fairtrade-label, constructief mee met wereldwinkel zoekt naar een alternatief, en dat er huursubsidie voorzien wordt. De wereldwinkel drijft op onbezoldigde vrijwilligers, die zich inzetten om producenten uit het Zuiden een faire prijs de bieden oor hun producten..